Share

Download Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28 APK Info :

Download Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.34 APK For Android, APK File Named And APP Developer Company Is Michael Lindblom . Latest Android APK Vesion Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid Is Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.34 Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

Download Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28 APK Other Version

For Download Other Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid versions Visit Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid APK Archive.

Download Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid.apk android apk files version 3.28 Size is 3295961 md5 is 435bd27e47d37e79afbefb44965f6531 By Michael Lindblom This Version Need Ice Cream Sandwich 4.0.1 - 4.0.2 API level 14, NDK 7 or higher, We Index Version From this file.Version code 328 equal Version 3.28 .You can Find More info by Search org.blockdroid On Google.If Your Search blockdroid,shopping Will Find More like org.blockdroid,Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28 Downloaded 81 Time And All Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid App Downloaded Time. Sök och bevaka annonser på blocket (inofficiell app). Tackar underbara blocket för fortsatt stöd i utvecklandet av denna app. Blockdroid är ett verktyg för att lättare kunna söka och bevaka efter nya annonser på Blocket. Med blockdroid kan du ställa in fler sökparametrar än blockets mobila hemsida samt deras Android app. Du kan även få notifikationer i din Android-mobil när nya annonser inkommit. Du kan också välja e-post notifiering för nya annonser om du så önskar. (Kommer ofta nya uppdateringar så håll utkik efter nyheter) -Filtrera på pris i alla kategorier -Widget! -Avancerad bevakning med flera inställningsmöjligheter -Spara annonser & sökningar -Tipsa vänner -Maila och ring annonsören -Visa på karta -mm Behörigheter INTERNET Säger säg självt, det behövs :) RECEIVE_BOOT_COMPLETED Sätter igång bevakningen vid omstart av mobil ACCESS_NETWORK_STATE Kontrollera om mobil-data är aktiverat Används också av Google Analytics ACCESS_COARSE_LOCATION ACCESS_FINE_LOCATION För att kunna bestämma avstånd till annonsören VIBRATE Vibrera vid bevakning WRITE_EXTERNAL_STORAGE Behövs för att spara exportera bevakningar till SD-kortet Villkor enligt Blocket gäller vid köp och försäljning av objekt. Blockdroid gör inga som helst anspråk på de annonser som visas eller övrig information som hämtas för att göra denna söktjänst möjlig. Blockdroids syfte är endast att underlätta för användare då de söker efter annonser på mobil.blocket.se. Search and monitor ads on the block (unofficial app). Thank the wonderful block for continued support in the development of this app. Blockdroid is a tool for easier searching and monitoring of new ads on Blocket. With blockdroid you can set more search parameters than the block's mobile website and their Android app. You can even get notifications in your Android mobile when new ads are received. You can also choose email notification for new ads if you wish. (Frequently new updates so keep an eye out for news) - Filter by price in all categories Widget! -Advanced surveillance with several setting options -Save ads & searches - Tips for friends -Maila and call the advertiser -Show on map -mm Permissions INTERNET Saying yourself, it needed :) RECEIVE_BOOT_COMPLETED Starts monitoring when restarting mobile ACCESS_NETWORK_STATE Check if mobile data is enabled Also used by Google Analytics ACCESS_COARSE_LOCATION ACCESS_FINE_LOCATION To be able to determine distance to the advertiser VIBRATE Vibrate when guarding WRITE_EXTERNAL_STORAGE Needed to save export watches to the SD card Terms according to Blocket apply when buying and selling items. Blockdroid makes no claims whatsoever on the ads shown or other information retrieved to enable this search service. Blockdroid's purpose is only to make it easier for users when they search for ads on mobil.blocket.se.
Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid
Version: 3.28 (328)

Package: org.blockdroid
81 downloads
3.14 MB (3295961 bytes)
Target: Ice Cream Sandwich 4.0.1 - 4.0.2 API level 14, NDK 7
SMALL
435bd27e47d37e79afbefb44965f6531
added on 2019-01-12 00:59:57 by snah

Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28 APK Download by Michael Lindblom

In Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28

Version 3.25 (2019-01-06)

-Bytt ikon för Blockdroid

-Går nu att söka kommuner i alla kategorier

-Lagt till el-bilar

In Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.GET_TASKS
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28 Screen 1Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28 Screen 2Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28 Screen 3Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid 3.28 Screen 4

Download Sök & bevaka blocket annonser med Blockdroid APK Android